HAVARIJNÍ SLUŽBA V případě nutného zásahu, odstranění poškozených stromů a větví např. po silných bouřkách jsme k dispozici 24 hodin denně na tel. 602 216 516

ARBORISTIKA RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMOLEZECTVÍ

 • ÚVOD
 • AKTUALITY
 • SLUŽBY
 • CENÍK
 • CERTIFIKÁTY
 • FOTOGALERIE
 • KONTAKTY
 • SLUŽBY

  OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ - ARBORISTIKA

  Při odborném ošetřování stromů a výběru druhu řezu je třeba zohlednit zejména zdravotní stav stromu, věk stromu a charakter stanoviště. Mezi základní druhy řezů, které provádíme patří tyto:

  Výchovný řez

  je standardní pěstební opatření, uplatňované zejména u stromů v prvních několika letech po výsadbě na trvalé stanoviště. Účelem je založení požadovaného typu a tvaru koruny, daného druhem a kultivarem, užitým k výsadbě. Děje se tak odstraňováním nevhodně směrovaných letorostů, výmladků apod. Správné provedení výchovného řezu vyžaduje odbornou kvalifikaci výkonného pracovníka tak, aby nedošlo k „mrzačení" selekcí upevněných charakteristik kultivaru, jak tyto byly původním záměrem šlechtitele.

  Zdravotní řez

  Při tomto komplexním řezu se odstraňují suché a odumírající větve, větve napadené patogenními organismy, větve se sníženou vitalitou a sekundární výhony s cílem zabezpečit dlouhodobě vysokou funkčnost stromu při udržení nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Je opakován v několikaletých intervalech, nejméně jednou za osm až deset let s ohledem na aktuální stav stromu

  Bezpečnostní řez

  Cílem řezu je odstranit či redukovat ty části dřeviny, které by případným pádem mohly způsobit škody na majetku osob či újmu na jejich zdraví. Odstraňujeme větve nalomené, suché, či jinak provozně nebezpečné. Bezpečnostní řez je efektivní preventivní opatření, kterým lze dlouhodobě předcházet vzniku kolizních a krizových situací.

  Redukční řez

  je to radikální druh řezu, při kterém redukujeme celou korunu nebo její část,používá se v těchto případech: stojí-li strom v příliš těsné blízkosti domu, elektrického vedení či jiné pevné překážky, popřípadě u stromů přestárlých, příliš velkých pro dané stanoviště, ohrožujících provozní bezpečnost

  BEZPEČNOSTNÍ VAZBY KORUN STROMŮ

  Bezpečnostní vazby instalujeme v případech, kdy hrozí rozlomení korun stromu (nestabilní větvení –  s dutinami, či hnilobou, tlaková větvení atd.). Dynamická vazba  případě odlomení zajištěné části koruny či větve zabrání jejich pádu na zem jedná se o kombinovaný systém speciálních polypropylenových lan a kmenových pásů s vysokou nosností. Používáme systémy Gemini, ARCO, Cobra.

  RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ

  Rizikové stromy jsou takové, které přímo ohrožují majetek nebo zdraví lidí. Jsou to hlavně stromy rostoucí v blízkosti domů, na hřbitovech, na zahradách, okolo elektrického napětí, zasahující svými částmi nad střechy, nad ploty, komunikace, nakloněné stromy v omezeném prostoru, atd.

  Pokud to situace dovolí, tak provádíme přesné směrové kácení celého stromu ze země. V místech kde nelze strom skácet ze země využíváme stromolezecké techniky a postupného zpouštění částí stromů po lanech.

  ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ

  Větve štěpkujeme buď štěpkovačem GreenMech , který zvládne větve až do průměru 20cm a udělá z nich štěpky o frakci do 2cm, nebo polínkovačem Bistroň, který dělá ze dřeva stěpy o velikosti cca 7x3cm, které se dají dále využít jako palivo do krbových kamen a kotlů. Samozřejmostí je i odvoz vzniklého materiálu, pokud si to budete přát.

  FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ

  Frézování pařezů znamená jejich odstranění do hloubky až 20cm pod zem. Je to rychlá a efektivní metoda odstranění. Frézování je možné díky pásové fréze i na těžko dostupných místech.

  ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ

  Jeden z našich pracovníků je zkušený a speciálně vyškolený na řez všech druhů ovocných stromů. Poradí Vám, kdy, jak, proč a co řezat.

  PORADENSTVÍ, ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ KE KÁCENÍ, ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA OŠETŘENÍ STROMŮ

  Potřebujete povolení ke kácení? Máte problémy s jeho získáním? Zajistíme odborné posouzení stavu stromu, včetně možnosti využití soudního znalce. V případě potřeby zajistíme i speciální metody, jako například provedení tahové zkoušky. Máte na pozemku významný strom? Potřebujete posoudit jeho stav a poradit s jeho ošetřením? Víte, že na ošetření významných stromů poskytuje stát příspěvky? Neváhejte se na nás obrátit pro nezávaznou konzultaci.

  PAMÁTNÉ STROMY

  Zpracujeme kompletní dokumentaci pro žádost o vyhlášení památného stromu. Zajistíme dotaci na ošetření památného stromu. Naše firma již zajistila dotaci a ošetřila mnoho památných i zvláště významných stromů.

  VÝSADBY VZROSTLÝCH STROMŮ

  Výsadby vzrostlých stromů, včetně kotvení a všeho okolo. Poradíme, jaké stromy jsou pro dané stanoviště nejvhodnější, zajistíme jejich nákup, dovoz a výsadbu.

  SEKÁNÍ ZANEDBANÝCH PLOCH, VÝŘEZ NÁLETU, ČIŠTĚNÍ A LIKVIDACE ZANEDBANÝCH POROSTŮ

  Provádíme sekání trávy pomocí křovinořezu, výřez a likvidaci náletových dřevin, včetně vyčištění, vyhrabání a úpravy zanedbaných zahrad, remízů a keřových skupin. Samozřejmostí je i odvoz a ekologická likvidace vzniklého materiálu.

  PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

  Nabízíme prodej palivového dřeva. Sortiment dle aktuální nabídky. Nejčastěji rovnané metrové dříví. Popřípadě sypané polínka o délce 25, 30, 40, 50cm.

  LESNICKÉ SLUŽBY

  Zajistíme veškeré lesnické služby jako mýtní těžba, probírky, prořezávky, likvidace klestu, výsadby stromků, stavby oplocenek a vyžínání.